Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności, na każdym etapie postępowania. Etap windykacji przedsądowej obejmuje: 1. Wezwanie do zapłaty 2. Prowadzenie negocjacji 3. Zawieranie i negocjowanie umów z dłużnikami Etap windykacji sądowejdotyczy sytuacji, gdy podejmowane działania przedsądowe nie doprowadziły do dobrowolnego spełnienia świadczenia obejmuje: 1. Sporządzenie pozwu 2. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym, 3. Uzyskanie tytułu wykonawczego (prawomocnego orzeczenia sądu lub referendarza sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), uprawniającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Etap windykacjiegzekucyjnej polega na skierowaniu sprawy do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy dłużnik nie respektuje prawomocnych orzeczeń. Etap obejmuje: Przygotowanie wniosku egzekucyjnego i reprezentowanie wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym.

Windykacja Należności

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności, na każdym etapie postępowania. Etap windykacji przedsądowej obejmuje: 1. Wezwanie do zapłaty 2. Prowadzenie negocjacji 3. Zawieranie i negocjowanie umów z dłużnikami Etap windykacji sądowejdotyczy sytuacji, gdy podejmowane działania przedsądowe nie doprowadziły do dobrowolnego spełnienia świadczenia obejmuje: 1. Sporządzenie pozwu 2. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym, 3. Uzyskanie tytułu wykonawczego (prawomocnego orzeczenia sądu lub referendarza sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), uprawniającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Etap windykacjiegzekucyjnej polega na skierowaniu sprawy do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy dłużnik nie respektuje prawomocnych orzeczeń. Etap obejmuje: Przygotowanie wniosku egzekucyjnego i reprezentowanie wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym.

Windykacja Należności

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann