Sprawy dotyczące kwestii rodzinnych i opiekuńczych często wywołują duże emocje, u osób, których dotyczą. Znajomość przepisów prawnych, a zarazem możliwości i zagrożeń, jakie za sobą niosą poszczególne rozwiązania, umożliwiapodjęcie świadomych decyzji i sprawne przeprowadzenie ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych, szczególnie, gdy członkowie rodziny mieszkają poza granicami naszego kraju. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pism, prowadzenie negocjacji, a przede wszystkim poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach: - o rozwód, o separację ( z orzeczeniem o winie, bądź bez jej orzekania), o eksmisję współmałżonka, - o podział majątku wspólnego ( w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów), - o alimenty na rzecz małoletnich dzieci lub małżonka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, - dotyczących władzy rodzicielskiej ( ograniczenie, zawieszenie , pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także o ustanowienie pieczy zastępczej), - dotyczących kontaktów z dziećmi, - o ubezwłasnowolnienie

Prawo Rodzinne

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Sprawy dotyczące kwestii rodzinnych i opiekuńczych często wywołują duże emocje, u osób, których dotyczą. Znajomość przepisów prawnych, a zarazem możliwości i zagrożeń, jakie za sobą niosą poszczególne rozwiązania, umożliwiapodjęcie świadomych decyzji i sprawne przeprowadzenie ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych, szczególnie, gdy członkowie rodziny mieszkają poza granicami naszego kraju. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pism, prowadzenie negocjacji, a przede wszystkim poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach: - o rozwód, o separację ( z orzeczeniem o winie, bądź bez jej orzekania), o eksmisję współmałżonka, - o podział majątku wspólnego ( w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów), - o alimenty na rzecz małoletnich dzieci lub małżonka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, - dotyczących władzy rodzicielskiej ( ograniczenie, zawieszenie , pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także o ustanowienie pieczy zastępczej), - dotyczących kontaktów z dziećmi, - o ubezwłasnowolnienie

Prawo Rodzinne

zakres usług

Copyright © 2011-2016 Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann