Monika Weidemann ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim   w Szczecinie.   Działalność zawodowa Moniki Weidemann jako radcy prawnego oparta jest na  profesjonalizmie potwierdzonym uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez  Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze ( nr wpisu:  R-ZG-G-340),  poprzedzonym ukończeniem aplikacji radcowskiej  i zdanym w 2010 roku państwowym  egzaminem zawodowym. Uzyskane kwalifikacje, a także bogate doświadczenie nabyte zarówno w trakcie aplikacji,  jak i podczas  pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, umożliwiają świadczenie usług na  najwyższym poziomie zgodnie z zasadami etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. 
Copyright © 2011  Radca Prawny” Design by iT-DESiGNER