Jestem     absolwentką     Wydziału     Prawa     Administracji     Uniwersytetu Szczecińskiego   w   Szczecinie.   Odbyłam   aplikację   radcowską   w   Okręgowej Izbie   Radców   Prawnych   w   Zielonej   Górze.   W   2010   roku   zdałam   egzamin państwowy    i    uzyskałam    uprawnienia    do    wykonywania    zawodu    radcy prawnego   potwierdzone   wpisem   na   listę   radców   prawnych   prowadzoną przez   Okręgową   Radę   Radców   Prawnych   w   Zielonej   Górze   (   numer   wpisu   R- ZG-G-340).    Podczas    aplikacji    odbyłam    praktykę    zawodową    w    znanych gorzowskich kancelariach. Uzyskane   kwalifikacje   i   bogate   doświadczenie   zawodowe   umożliwiają mi   rzetelne   wykonywanie   zawodu   z   jednoczesnym   poszanowaniem   zasad etycznych.

Monika Weidemann

radca prawny

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Moniki   Weideman   rozpoczęła   działalność w listopadzie 2010 roku. Kancelaria oferuje usługi prawnicze dla klientów indywidualnych i   podmiotów   gospodarczych,   w   tym   doradztwo   prawne   oraz   reprezentację przed     wszelkimi     sądami     oraz     organami     administracji     publicznej,     w szczególności   w   sprawach   rodzinnych,   spadkowych,   gospodarczych,   prawa     nieruchomości i windykacji należności. W    swej    działalności    kancelaria    wykorzystuje    wszystkie    dostępne środki   porozumiewania   się   na   odległość,   stąd   kieruje   ofertę   nie   tylko   do osób       (podmiotów       gospodarczych)       z       województwa       lubuskiego, wielkopolskiego    i    zachodniopomorskiego,    ale    również    do    tych    klientów, którzy   mieszkają   poza   granicami   kraju   i   zamierzają   uporządkować   swoje sprawy w Polsce. Kancelaria   zapewnia   poufność      wszelkich   informacji      i   dokumentów powierzonych     w     toku     prowadzonych     spraw     opartą     na     tajemnicy zawodowej.

Kancelaria

o firmie

Copyright © 2011-2016  Radca Prawny”
Design by Lopez

Jestem       absolwentką       Wydziału       Prawa Administracji     Uniwersytetu     Szczecińskiego     w Szczecinie.     Odbyłam     aplikację     radcowską     w Okręgowej    Izbie    Radców    Prawnych    w    Zielonej Górze.   W   2010   roku   zdałam   egzamin   państwowy i      uzyskałam      uprawnienia      do      wykonywania zawodu   radcy   prawnego   potwierdzone   wpisem na    listę    radców    prawnych    prowadzoną    przez Okręgową    Radę    Radców    Prawnych    w    Zielonej Górze     (     numer     wpisu     R-ZG-G-340).     Podczas aplikacji   odbyłam   praktykę   zawodową   w   znanych gorzowskich kancelariach. Uzyskane          kwalifikacje          i          bogate doświadczenie       zawodowe       umożliwiają       mi rzetelne    wykonywanie    zawodu    z    jednoczesnym poszanowaniem zasad etycznych.

Monika Weidemann

radca prawny

Kancelaria        Radcy        Prawnego        Moniki Weideman   rozpoczęła   działalność   w   listopadzie 2010 roku. Kancelaria     oferuje     usługi     prawnicze     dla klientów indywidualnych i   podmiotów   gospodarczych,   w   tym   doradztwo prawne     oraz     reprezentację     przed     wszelkimi sądami   oraz   organami   administracji   publicznej,   w szczególności         w         sprawach         rodzinnych, spadkowych,               gospodarczych,               prawa                 nieruchomości i windykacji należności. W           swej           działalności           kancelaria wykorzystuje        wszystkie        dostępne        środki porozumiewania    się    na    odległość,    stąd    kieruje ofertę       nie       tylko       do       osób       (podmiotów gospodarczych)      z      województwa      lubuskiego, wielkopolskiego     i     zachodniopomorskiego,     ale również   do   tych   klientów,   którzy   mieszkają   poza granicami     kraju     i     zamierzają     uporządkować swoje sprawy w Polsce. Kancelaria    zapewnia    poufność        wszelkich informacji      i   dokumentów   powierzonych   w   toku prowadzonych      spraw      opartą      na      tajemnicy zawodowej.

Kancelaria

o firmie

Copyright © 2011-2016  Radca Prawny”
Design by Lopez

Kancelaria Radcy Prawnego

Monika Weidemann